Relaxační povrchová uvolňovací masáž s hudbou a vonnými oleji. Cílem této masáže je uvolnění těla i mysli, zbavit se stresu všedních dnů.

Relaxace je stav, kdy se v lidském těle uvolňuje svalové a psychické napětí. Při relaxaci děláme obvykle činnosti, které nás baví, jsou nám příjemné a zbavují nás stresu a únavy. U těžce fyzicky pracujícího může být relaxací např. čtení a u člověka s velkou mentální zátěži to může být oblíbená práce na zahrádce, apod. Kromě těchto aktivit je řada cílených relaxačních technik. K nejčastějším relaxačním technikám patří autogenní trénink, Jacobsenova progresivní relaxace a dechová cvičení. Relaxace je základem nebo nezbytným doplňkem terapie mnoha psychických nemocí a poruch – od neuróz, až po psychotická onemocnění a závislosti.